به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛سید جواد رضوی، مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه کمیته امداد استان سمنان جمعآوری ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات را در سال جاری متعهد شده بود افزود: با مشارکت ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی مؤدیان در ۹ ماهه سال جاری، تعهد این نهاد در جمعآوری زکات محقق شد.

او بابیان اینکه هشت میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان از زکات جمعآوریشده در ۹ ماهه سال جاری مستحب بوده است یادآور شد: ۳۱۹ میلیون تومان زکات واجب و ۹۷۸ میلیون تومان زکات فطره و کفاره جمعآوریشده است.

خبر جدید  روحیه جهادی باید در بسیجیان تقویت شود و در دیگر گروههای جامعه نیز گسترش یابد

سید جواد رضوی بیان کرد: ۷۲ درصد از مجموع زکات سهم فقرا و ۲۸ درصد صرف پروژههای عامالمنفعه در استان سمنان شد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه ۵۰ جهیزیه برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و نیازمندان استان از محل جمعآوری زکات تهیهشده است افزود: ۱۷۰ کمکهزینه درمانی، ۴۰۰ کمکهزینه تحصیلی در این مدت به نیازمندان ارائه شد.

خبر جدید  بررسی مشکلات فرودگاه سمنان

رضوی به ساخت ۱۲ و تعمیر ۵۰ واحد مسکونی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان اشاره کرد و گفت: ۹ هزار و ۵۸۲ کمکمعیشت به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و نیازمندان استان سمنان پرداختشده است.

سید جواد رضوی از همکاری ۱۱۳ عامل افتخاری زکات در روستا و شهر استان سمنان خبر داد و گفت: ۱۳۱ مبلغ زکات با این نهاد برای نهادینه کردن فرهنگ زکات همکاری میکنند.

خبر جدید  ۴۰۰ میلیارد ریال سهم مرکز استان از اعتبارات استانی

زکات جمعآوریشده نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۵ درصدی داشته است.