به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛در این نشست که با حضور معاونان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان، کارشناسان و نیز نمایندگان دستگاه های خانواده فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل اوقاف و امور خیریه، کتابخانه های عمومی، حج و زیارت و خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزارش شد سعید جابری بیان کرد:یکی از راهبردهای موثر در پرداختن به موضوع پدافند غیرعامل از منظر فرهنگ، قرار گرفتن در مسیر هوش فرهنگی است.

مشاور معاونت امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت هوش فرهنگی بیان کرد: هوش فرهنگی به عنوان یک راهبرد قابل اهمیت در اتخاذ تصمیم های درست و عاقلانه در موقعیت های مختلف برای مصون سازی، از اولویت های مباحث پدافندی است.

وی اضافه کرد: ماندگاری تکنیک های فرهنگی و هنری در جامعه و دوام تاثیرگذاری آن ها به انتخاب درست در زمان مناسب بستگی دارد.

جابری انصاری، شناخت دقیق اهداف و تمرکز بر آن ها، کنترل و استفاده آگاهانه از احساسات و عواطف عمومی جامعه، صبوری در اجرایی شدن تصمیم های فرهنگی، داشتن اطلاعات و دانش جامع، مدیریت هزینه ها و سرمایه گذاری های این حوزه را از جمله عناصر هوش فرهنگی عنوان کرد.

وی اضافه کرد: کارگزاران فرهنگی باید مسئولیت تغییر شرایط را پذیرا باشند و با تغییر در طرز تفکر تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کنند.

وی، کسب مهارت و فعالیت حرفه ای در تعیین میزان آسیب پذیربودن اقشار جامعه و اتخاذ تصمیم های درست و به موقع را لازمه کار فرهنگی دانست.

جابری انصاری گفت: بهره گیری از ظرفیت های معنوی جامعه و شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری جوان کشور با هدف رویارویی استدلالی و منطقی با فضای پرشتابان تغییرات، عامل مهمی در به کارگیری پدافند غیرعامل از منظر فرهنگ است.

مشاور معاونت امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیبا اشاره به تنوع فرهنگی، گویش ها و لهجه ها در سمنان، رمز مصونیت فرهنگی این استان را داشتن باورهای دینی و بومی عمیق عنوان و بیان کرد: شخصیت هایی چون بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و شیخ علاءالدوله سمنانی تاثیر بسیاری در تعمیق باورهای بومی داشته اند.