به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛حسین مهری مدیر عامل بانک صنعت و معدن سفر به سمنان گفت : این بانک امسال ۱۶۰ هزار میلیارد ریال به دو هزار و ۹۰۰ واحدهای تولیدی تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت پرداخت می کند .
مدیر عامل بانک صنعت و معدن افزود : این رقم پارسال ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برای دوهزار و ۷۰۰ واحد تولیدی بود.
حسین مهری گفت : باتوجه به افزایش ۳ تا ۵ برابری افزایش قیمت مواد اولیه این بانک تلاش می کند علاوه بر اینکه به موقع تسهیلات تولید کنندگان را در اختیار قرار دهد شرایط اجرای طرح های توسعه را هم برای واحدهای تولیدی فراهم کند.