به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛علینقی حیدریان روز یکشنبه به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال ۲ برابر سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در استان سمنان اعتبار در نظر گرفته شد.
وی افزود: سال گذشته با توجه به ابلاغ دولت برای اجرای طرح های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی، اقدامات ارزشمندی در۱۴ حوضه آبخیز استان سمنان انجام شد.
حیدریان با بیان این که آبخیزداری دانشی پیشرفته، پذیرفته شده و توسعهیافته در همه کشورهای جهان است، اضافه کرد: ایران نیز به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک از این دانش بهرهمند است و باید بیش از پیش استفاده کند.
وی با بیان این که اجرای طرح های آبخیزداری موجب تقویت پوشش گیاهی و کاهش خسارت های ناشی از وقوع سیل می شود، خاطرنشان کرد: طرح های آبخیزداری با کاهش سرعت حرکت سیلاب موجب کاهش خسارت می شود و تجربه سیل در روزهای ابتدای امسال در استان سمنان گواه این گفته است.
وی یادآور شد: افزایش پوشش گیاهی، کنترل رسوب، جلوگیری از فرسایش خاک ، حفاظت آب و خاک، کاهش فرونشست زمین و تقویت سفره آب های زیر از دیگر مزایای اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری است و امسال از اولین روزهای سال اقدام به انتخاب پیمانکار و اجرای طرح های آبخیزداری شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: ساخت سازه های متعدد مانند سنگ و ملات، بندهای خاکی و عملیات زیستی از جمله طرح های آبخیزداری محسوب می شود.

خبر جدید  رونق تولید، اشتغال و معیشت مردم را بهبود می بخشد