به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛علیرضا آشناگر در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان گفت: توجه به این اولویت ها ، برنامه ای عملی پدافندی و پر منفعت است.
استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه تخصیص بودجه امسال بر اساس شاخص های شهرستانی انجام می شود گفت: اعتبار عمرانی پارسال این استان ۵۰۶ میلیارد تومان بود که ۳۶۰ میلیارد تومان آن جذب شد که این رقم مقابل ظرفیت استان کم است.
استاندار سمنان با بیان اینکه توجه به خسارت های سیل به خصوص منطقه کالپوش ضروری است افزود: فرمانداران باید اعتبارات شهرستانی را برای این مناطق اختصاص دهند.
نادر مالکی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان سمنان گفت: بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد فرماندار هر شهرستان با توجه به برنامه توسعه یک هزار هکتاری کشت گلخانه ای در استان ظرفیت خود برای کشت گلخانه ای اعلام کند.