به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛حبیب الله خجسته پور عصر یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷ در همایش تجلیل از طلایه داران عرصه تربیت اسلامی، معاونان، کارکنان و مربیان پرورشی آموزش و پرورش استان، گفت:فضای مجازی و شبکه های اجتماعی که امروز در بین جوامع گسترش یافته است، به شرط استفاده صحیح می تواند مطلوب باشد.
وی افزود: در ۱۰۰ سال گذشته سرعت تغییرات جوامع بسیا زیاد بوده است و معلمان نیز باید تعادل خود را در این تغییرات حفظ کنند.
معاون استاندار سمنان گفت: معلمان به عنوان جوانان نسل دیروز، باید نسل جوان امروز را برای فردا و آینده تربیت کنند و این مهم کاری بسیار تخصصی بوده و نیاز به تمرین، پشتکار و آموزش دارد.
وی بیان کرد:چالش های جدیدی که برای نسل جوان و نوجوان امروز بوجود آمده، کار معلمان را در برطرف سازی این چالش ها بسیار سنگین می سازد.
وی افزود:تقویت ارتباطات و بعضا ارتباطات ناهنجار در فضاهای مجازی یک آسیب جدی است که باید از فرزندان خود در این وادی بی حد و مرز حفظ و حراست کنیم.
خجسته پور با بیان اینکه معلم و مربی در آموزش و اگاهی بخشی به دانش آموزان و آماده سازی آنان برای مقابله با اینچالش، بسیار تاثیر گذار است، خاطر نشان کرد: تقویت تقوا و ایمان، یکیاز راهکارهای مصونسازی و حفظ عقیده و باور های دانش آموزان و فرزندان در این حجم وسیع اطلاعات فضای مجازی است.
وی تاکید کرد: فضای مجازی امروز نقش شب های مهتابی را دارد و کران تا کران اطلاعات مختلف را به صورت کلی روشن کرده است و به جزئیات به صورت کامل و روشن نمیپردازد و این یک نوع نسبی گرایی را در بین نوجوانان و جوانان رواج داده است.
اوگفت: اطلاعات وسیع بدون عمق در فضای مجازی با تبلیعات جذاب، نوجوانان و جوانان ما را با معضل مادی گرایی روبرو کرده است.
معاون سیاسی استاندار سمنان اظهار داشت: میتوان گفت به نوعی تربیت پرورشی فرزندان ما با اینمهم، امروز دچار مشکل شده است که نیاز به بررسی، واکاوی و اقدامات موثر دارد.
وی ادامه داد: مربیان پرورشی و حوزه تربیتی، امروز در به کارگیری راهکارهای مناسب و اجرای اقدامات مطلوب در مقابله با این چالش ها، نقش اصلی را ایفا می کنند.
خجستهپور گفت: امروز باید به جای اینکه جوان دیروزی باشیم، خود را به جوان فردایی تبدیل کنیم تا بتوانیم با شناخت این چالش ها، برای آنها راه حل مناسبی بیندیشیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان افزود: البته باید به این موضوع نیز توجه کنیم که پاسخ این چالش ها، درکتب درسی و دانشگاهی و بخشنامه ها نیست بلکه باید با شناخت فضای اطلاعات روز، راه حل ها را جستجو کنیم.