به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛بخشدار مرکزی شهرستان سمنان در اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سمنان در سال ۹۸ گفت: ۵۶۲۵ نفر برای اشتغال در سال ۹۷ ثبت نام کردند که ۶۵ درصد این افراد فاقد مهارت های آموزشی هستند.
زیاری با بیان اینکه دولت در حمایت از اشتغال زایی طرح های خوبی ارائه کرده گفت: طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و محلّی، طرح توسعه فرصت های شغلی گروه های آسیب پذیر، طرح توسعه فرصت های شغلی در مناطق روستایی، محروم و عشایری بخشی از این طرح هاست که نیاز به اطلاع رسانی و افزایش آگاهی جوانان و افراد جویای کار در خصوص استفاده فرصت پیش آمده دارد.

خبر جدید  اشتغال پای چرخ خیاطی ها در مهدیشهر