به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛منوچهر فخری روز سه شنبه ۶ فروردین ۹۸ در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان، گفت:تعدد چادرهای اطلاع رسانی توسط دستگاه های مختلف، معضلی در حوزه ارائه خدمات سفر است که نیاز است تا در سال آینده به یک وحدت رویه مشترک دست پیدا کنیم.
وی افزود: فرم های ارزیابی باید بر اساس ظرفیت ها و توانمندی های منطقه ای، بومی سازی شود.
فخری بیان داشت: در حوزه بحران باید برنامه دقیق و زمانبندی شده وجود داشته باشد و این موضوع که مدیر مجموعه ای بخواهد ریز اقدامات را شخصا پیگیری و انجام دهد، مطلوب نیست.
وی اظهار داشت: هماهنگی و طراحی مدیریت بحران در بین مدیران استان باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: هر اقدامی طبیعتا مورد نقد هایی قرار می گیرد ولی انجام اقدامات مطلوب و ارائه خدمات مناسب توسط مدیران به مردم و مسافران بسیار حائز اهمیت است.

خبر جدید  شورای بانکها رویه خود را در بحث اخذ وثیقه جهت پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال روستایی و خانگی تغییر دهد/نباید کاری کنیم که اعتماد بین خود مردم نیز خدشه دار شود