به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛علیرضا آشناگر روز شنبه ۱۵ دیماه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی استان سمنان برگزار شد، گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فرصتی است تا بتوان به بهترین نحو ممکن از نظرات نخبگان اقتصادی در پیشبرد اهداف عالی در این حوزه بهره برد.
آشناگر اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که میتواند در مقوله اقتصاد و باز نمودن گرههایی که در این حوزه در سالهای گذشته ایجاد شده است موثر باشد، استفاده از نظرات نخبگان اقتصادی است که در راستای انجام این مهم برای تصمیم سازی مناسب در دولت و مجلس راهگشاست.
استاندار سمنان با بیان اینکه در شرایط جدید اقتصادی، با جنگ تمام عیاری که دشمنان نظام راه انداخته اند، مشکلاتی برای صاحبان سرمایه ایجاد شده است گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در قامت جهادگران این عرصه در شرایط اقتصادی امروز کشور بسیار تاثیر گذار هستند و دولت هم با تمام توان از آنها حمایت کرده و در صدد رفع مشکلاتشان است.
وی با اشاره به این موضوع که در شرایط تحریم منابع مالی دولت مشخص نیست افزود: تحقق فروش نفت و همچنین جلوگیری از نوسانات ارزی در این شرایط از وظایف اصلی دولت است که بخش خصوصی نیز در همین راستا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز می توانند با ورود سرمایه خود، در خروج از این وضعیت نقش بهسزایی ایفا نمایند.
آشناگر بخش خصوصی را میاندار اقتصاد کشور دانست و یاد آور شد: اگر مدیریت ارزی کشور با واسطهگری و دلالی رها شود، ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت که بهکارگیری سرمایههای مردم توسط بخش خصوصی می تواند در مدیریت بازار پولی و مالی، کمک حال دولت باشد.
نماینده عالی دولت در استان تاکید کرد نقش دولت تصدیگری نیست و اذعان داشت: تصدی گری از سوی دولت تضعیف مدیریت در حوزه صنعت را به همراه خواهد داشت که واگذاری برخی امور به بخش خصوصی در این زمینه بسیار راهگشاست.
وی افزود: سازمانها و کارگروههای مرتبط با این حوزه باید در چارچوب اختیارات خود به نفع صاحبان صنایع و سرمایه و همچنین فعالان اقتصادی وارد عمل شوند.
استاندار سمنان بر نقش اصلی دستگاههای اجرایی استان در شرایط جنگ اقتصادی تاکید کرد و افزود: گفتگو با مردم و فرهیختگان در پیشبرد اهداف و امور اقتصادی کشور از سوی فرمانداران و مسئولین استان در دستور کار قرار گیرد تا با تفسیر قوانین به نفع تولید کنندگان و همراهی بخش خصوصی و دولت از این شرایط ویژه اقتصادی به سلامت عبور کنیم.
علیرضا آشناگر با اشاره به برخی مشکلات و معضلات کشور در حوزه نظام بانکی و لزوم اصلاح در این بخش گفت: دانشگاهها با توجه به دانش و تجربه نخبگان می توانند در حوزه اقتصاد و جلوگیری از مشکلات مربوط به این بخش بسیار تاثیر گذار باشند.
وی خاطر نشان کرد: بانکهای خصوصی متاسفانه تاکنون نتوانستهاند نقش خود را در تقویت و توسعه مطلوب اقتصاد کشور به خوبی ایفا نمایند که این مهم نیازمند دوری از وصول مطالبات و حساب های تاخیر به صورت صرف است.
استاندار سمنان عدم بهرهگیری از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی را یکی دیگر از نقاط ضعف نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و ابراز داشت: در زمان تحریم مراکز خدمات سرمایهگذاری می توانند در جذب سرمایهگذاران خارجی و استفاده از ظرفیتهای آنها اقدام کند.
وی به قانون تشویق سرمایه گذاری اشاره داشت و با بیان اینکه وجود قوانین دست و پا گیر و سخت باعث خروج سرمایه گذاران خارجی از کشور خواهد شد گفت: در کنار سرمایه گذاران خارجی با ایجاد یکه پنجره واحد ارتباط با بخش خصوصی باید از ظرفیت و پتانسیلهای سرمایه گذاران داخلی نیز برای پیشبرد اهداف علم، دانش و تکنولوژی در کشور استفاده کنیم.
وی همچنین با تاکید بر لزوم برگزاری مستمر جلسات شورای هماهنگی بانکها برای حل مشکلات بانکی سرمایه گذاران و بخش تولید گفت: تعامل بخش کشاورزی و بیمهها برای خسارت ناشی از بحران های احتمالی در دستور کار قرار گیرد.

خبر جدید  فعالیت بالغ بر 43 هزار واحد صنعتی در کشور/ سهم 40 درصدی صنعت از تسهیلات کل کشور