به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛محمدکرم محمدیدر گردهمایی جامعه فرهنگی و هنری شهرستان شاهرودبا بیان اینکه در سفر رئیسجمهور به این شهرستان احداث مجتمع فرهنگی و هنری در دستور کار قرار گرفت، اظهارداشت: این مجموعه قابلقبول و در شان مردم شاهرود احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه سفر رئیسجمهور به شاهرود ثمراتبسیاری به همراه داشت، اضافه کرد: این مجتمع فرهنگی و هنری برخوردار از سالن سینما، تئاتر، رستوران و غیره خواهد بود و امیدواریم تأمین زمین آن بهزودی انجام و شاهد کلنگ زنی این مجموعه باشیم.

خبر جدید  در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ ، ۵ روستا در سطح شهرستان های گرمسار و آرادان دارای زمین چمن مصنوعی خواهند شد

محمدی اضافه کرد: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و بایدبا بهرهگیری ازانجمنهای علمی، فرهنگی و هنری زمینه نشاط اجتماعی را در جامعه فراهم کنیم.