به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ مجتبی جانعلی در جلسه با موسسین باشگاهای ورزشی استان سمنانبا اشاره به فعالیت باشگاهای متعدد در سطح استان اظهار کرد: دولت برای توسعه ورزش و حمایت از باشگاههای ورزشی و فرهنگی، وظایف خود را در چارچوب مقررات و بر اساس امکانات موجود به نحو مطلوب انجام داده و می دهد.
وی به اهمیت مشارکت بخش خصوصی، خیران و علاقه مندان برای ایجاد باشگاههای فرهنگی و ورزشی اشاره کرد و ادامه داد: ظرفیت های خوبی در استان وجود دارد که با همکاری بخش خصوصی و همراهی مردم، شاهد تحول و توسعه برنامه های ورزشی خواهیم بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنانخاطر نشان کرد: انجام فعالیت های اخلاقی و پرورشی در کنار برنامه های فنی و ورزشی باید همواره به عنوان وظیفه مدنظر مسئولان باشگاههای ورزشی استان باشد که موضوع مهمی است .
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۵۸ باشگاهدولتی و خصوصی دراستان سمنانمشغول فعالیت هستند، افزود: رویکرد اداره ورزش و جوانان توجه به مباحث فرهنگی، اخلاقی و توسعه ورزش همگانی است و همانند همیشه انتظار ویژه ای برای حضور پرشور باشگاهها در برنامه ها داریم و از هر باشگاهمی خواهیم برنامه های خود را به معاونت ورزشی ارایه دهد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنانبه مدیران باشگاهها در خصوص مسائل مختلف از جمله بیمه ورزشی، داروهای نیروزا و غیر مجاز، بیمه مسئولیت مدنی، تمدید مجوز باشگاه، عدم بهره گیری از مربیان فاقد کارت، رعایت شئونات اخلاقی مواردی را یادآور شد.
وی درباره وظایف عمده کمیسیون استانی افزود: رسیدگی به پرونده متقاضیان اخذ موافقت اصولی بدون زمین،موافقت اصولی احداث، تقاضای راهاندازی، تغییر مدیریت، افزایش یا حذف رشتههای ورزشی، بررسی اساسنامه باشگاههای دولتی و خصوصی از اختیارات این حوزه است.
جانعلی در پایان گفت: برقراری نظام هماهنگ برای قیمتگذاری، ارائه خدمات بهینه ورزشی توسط باشگاهها به ورزشکاران، نظارت بر عملکرد باشگاههایخصوصی و سطحبندی آنها، برخورد قانونی با باشگاههای متخلف از دیگر وظایف کمیسیون با پشتیبانی کمیسیون اصلی انجام میگیرد.
در ادامه مدیران باشگاههابه بیان مشکلات خود پرداختند و خواستار حمایت بیشتر اداره کل ورزش و جوانان از فعالیت باشگاههاشدند.