به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛مجتبی جانعلی عصر شنبه در آئین افتتاح همزمان پروژههای ورزشی آرادان با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ضمن بیان اینکه پیش از انقلاب، استان سمنان داری ۳۹ مجموعه ورزشی بود که رشد و توسعه اماکن ورزشی در اولویت نخست دولتها در چهل سال گذشته قرارگرفته است، تأکید کرد: در طول انقلاب اسلامی شاهد افزایش چهار برابری یا ۴۰۰ درصدی مجموعه های ورزشی در سراسر استان هستیم.
وی با اشاره به اینکه ۱۷۶ مجموعه ورزشی پس از انقلاب در استان سمنان احداثشده است، تصریح کرد: درمجموع ۲۱۵ مجموعه ورزشی در حال حاضر راهاندازی شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان در ادامه از افتتاح سه پروژه ورزشی جدید تا پایان سال ۹۷ در سطح استان خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این پروژهها درمجموع ۳۰ پروژه تا پایان سال بهرهبرداری میشود.
جانعلی با اشاره به اینکه ۲۷ پروژه ورزشی در دولت یازدهم و دوازدهم به بهره برداری رسیده است گفت: سه پروژه نیمه تمام در استان سمنان وجود دارد که تا پایان سال بهره برداری می شود و این تعداد به ۳۰ پروژه افزایش می یابد.