به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛حسین زیاری افزود: رونق بازی های بومی و محلی باعث کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.
وی با بیان اینکه این روزها رقابت در فضای واقعی جای خود را به بازی های فضای مجازی داده است، تصریح کرد: احیای بازی های بومی و محلی راهکاری برای سرزندگی جامعه به ویژه نسل جوان است.
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنان، بازی های بومی محلی را نمود اجتماعی و فرهنگی هر جامعه برشمرد و بیان کرد: بازی های بومی و محلی سرشار از آداب، رسوم و خرده فرهنگ هایی است که در زمان کنونی برای صیانت از میراث فرهنگی نیاز به احیا دارد.
زیاری خاطرنشان کرد: افزایش تخصیص اعتبار با هدف احیای بازی های بومی و محلی یکی از برنامه های این سازمان برای آشنایی نسل امروز با آیین های اصیل گذشته و ارتقای کیفیت زندگی و رضایتمندی عمومی است.
وی به برگزاری جشنواره های بازی های بومی و محلی اشاره و بیان کرد: جاذبه ها و ویژگی های بارز ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی را می توان از طریق برگزاری جشنواره ها به نمایش گذاشت.
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنانیادآور شد: در سال ۹۷ بیش از ۲۰ جشنواره ورزش های بومی و محلی در سمنانبرگزار شد که این موضوع نشان از ظرفیت بالای این شهرستان در ورزش های بومی دارد.
تاکنون یک هزار و ۱۰۰ بازی بومی و محلی در کشور شناسایی و ارزشیابی شده است.