به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ مدیران کل کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش استان امروز تفاهم نامه ای را امضا کردند که به موجب آن بخشی با عنوان "کتابخانه نوسوادان" در همه کتابخانه های استان راه اندازی می شود.
محمد دستورانی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: همچنین قرار است بخشی از کلاس های سوادآموزی در سطح انتقال مفاهیم نیز در کتابخانه های برگزار شود.
سعید دهقانلو سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان هم گفت: تلاش اداره کل کتابخانه های استان و آموزش و پرورش استان بر ریشه کن کردن کامل بیسوادی در استان است.