به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ سید عباس دانایی فرماندار سمنان در این جلسه با اشاره به وضعیت بحرانی فضاهای آموزشی در شهرستان سمنان از تخریبی بودن ونیاز بازسازی ۶۰ درصد مدارس شهرستان سمنان خبر داد و بر لزوم شناسایی ظرفیتها و نحو احسنت کردن فضاهای آموزشی تاکید نمود و افزود با توجه به کمبود فضاهای آموزشی در سطح شهرستان باید راهکارهای مناسب برای پرکردن این خلأ در پیش گرفته شود.
وی با اشاره به بند (هـ) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶که به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده تا به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام نماید بیان داشت باید از ابن فرصت نهایت بهره رو در جهت تحقق تامین فضای آموزشی استفاده کرد.
در این جلسه مقرر شد آموزش و پروش نسبت به شناسایی و اعلام املاک بدون معارض تخریبی آموزشی به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری اقدام نماید.

خبر جدید  ارتقای ورزش پرورش اندام استان سمنان نیازمند حمایت و همدلی ورزشکاران