یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰
  • شعار سال: خشکسالی در چند دهه گذشته آغاز شده و بیشترین اثر را در منابع آبی ایران از ۱۵ سال گذشته نشان داده است و این معضل اکنون در بخش های مختلف نمایان شده به وبژه در فقر منابع آبی مشخص ترین اثر آن است. استان سمنان که در یک سال بارشی به طور متوسط […] ...

آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس سمنان پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال
بانک پاسارگاد